ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PDF Drukuj Email
Piątek, 02 Marzec 2018 08:31

Dotyczy zapytania ofertowego na „Zielony Kontener” – wizyta Mobilnego Centrum Edukacji Ekologicznej – wrzesień 2018

Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Zagajówku informuje,  iż w przeprowadzonym postepowaniu  wybrano do realizacji zamówienia:

 

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę

Fundacja EKO , ul. Wyzwolenia 119, 43-365 Wilkowice

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w  zapytaniu ofertowym.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert uzyskała 100 punktów, które stanowią suma liczby punktów uzyskanych w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert określonych zapytaniu ofertowym – kryterium cena 80pkt, kryterium doświadczenie -  20pkt.

 

Prezes

Sowa Sylwester


Kryterium wyboru Cena (80%) i Doświadczenie (20%)

 

Wpłynęła  1  oferty.

Oferta 1

Fundacja EKO , ul. Wyzwolenia 119, 43-365 Wilkowice

– data wpływu oferty  20.02.2018r

– wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu – 1. nie podlega wykluczeniu (oświadczenie wykonawcy na formularzu oferty), 2.dysponuje odpowiednim potencjałem  technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia (oświadczenie wykonawcy na formularzu oferty), 3.oferta złożona w  terminie (termin składania ofert do 26.02.2018r wraz z załącznikami)

- cena brutto  3200,00zł,

- doświadczenie- organizacja  warsztatów ekologicznych

 

Szukaj w serwisie

Kanał RSS

feed image

Copyright by OSP Zagajówek Wykonanie i administracja: Marcin Panek
Kopiowanie zawartości serwisu bez zgody autora zabronione!