ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PDF Drukuj Email
Piątek, 02 Marzec 2018 08:29

Dotyczy zapytania ofertowego na Rodzinny piknik ekologiczny „Oszczędzaj energię i segreguj” – maj 2018.

Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Zagajówku informuje,  iż w przeprowadzonym postepowaniu  wybrano do realizacji zamówienia:

 

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę

Bajkolandia Jewgienij Górnik, Os. Żołnierzy POW 16/81, 97-400 Bełchatów

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w  zapytaniu ofertowym.
W wyniku przeprowadzonej oceny ofert uzyskała 100 punktów, które stanowią suma liczby punktów uzyskanych w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert określonych zapytaniu ofertowym – kryterium cena 80pkt, kryterium doświadczenie -  20pkt.

 

Prezes

Sowa Sylwester


 

Kryterium wyboru Cena (80%) i Doświadczenie (20%)

 

Wpłynęły  3  oferty.

Oferta 1

Świętokrzyskie Biuro Inicjatyw Europejskich , Ul. Kazimierza Wielkiego 12/2, 25-633 Kielce

– data wpływu oferty  22.02.2018r

– wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu – 1. nie podlega wykluczeniu (oświadczenie wykonawcy na formularzu oferty), 2.dysponuje odpowiednim potencjałem  technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia (oświadczenie wykonawcy na formularzu oferty), 3.oferta złożona w  terminie (termin składania ofert do 26.02.2018r wraz z załącznikami)

- cena brutto  13 530,00zł,

- doświadczenie- organizacja  warsztatów ekologicznych

 

Oferta 2

firma Bajkolandia Jewgienij Górnik, Os. Żołnierzy POW  16/81, 97-400 Bełchatów

– data wpływu oferty  23.02.2018r

– wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu – 1. nie podlega wykluczeniu (oświadczenie wykonawcy na formularzu oferty), 2.dysponuje odpowiednim potencjałem  technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia (oświadczenie wykonawcy na formularzu oferty), 3.oferta złożona w  terminie (termin składania ofert do 26.02.2018r wraz z załącznikami)

- cena brutto  3 950,00zł,

- doświadczenie- organizacja  warsztatów ekologicznych

Oferta 3

firma Inter _Edu Dawid Kubacki, Ul. Sędzickiego 1/15, 84-100 Puck

– data wpływu oferty  26.02.2018r

– wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu – 1. nie podlega wykluczeniu (oświadczenie wykonawcy na formularzu oferty), 2.dysponuje odpowiednim potencjałem  technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia (oświadczenie wykonawcy na formularzu oferty), 3.oferta złożona w  terminie (termin składania ofert do 26.02.2018r wraz z załącznikami)

- cena brutto  12 000,00zł,

- doświadczenie- organizacja  warsztatów ekologicznych

 

Szukaj w serwisie

Kanał RSS

feed image

Copyright by OSP Zagajówek Wykonanie i administracja: Marcin Panek
Kopiowanie zawartości serwisu bez zgody autora zabronione!